Ketuta Alexi-Meskhishvili Cologne 2015

From the album 2010 – 2019